بكالوريوس دكتور في الصيدلة / أساليب التقويم

assessment methods :
At the level of
·                    Presentations,
·                     assignments/homework,
·                     midterm exam, final exam, quizzes,
·                     projects,
·                     patient counseling,
·                     oral discussion
·                     OSCE
·                      Experiments
·                     Competency based assessment of field training

·                     Qualifying    exam held by the Higher Education for Accreditation Council